Zdravlje je treći cilj održivog razvoja – jeste li znali?

Blog

Sedamnaest globanih ciljeva za održivi razvoj (Sustainable Development Goals, SDGs), poznati i kao Globalni ciljevi, novi su, univerzalni ciljevi i pokazatelji za koje se očekuje da će ih članice Ujedinjenih naroda koristiti u kreiranju svojih programa i politika u sljedećih petnaest godina. Ciljevi održivog razvoja nastali su kao proširenje Milenijskih globalnih ciljeva donijetih 2001. godine, a koji su predstavljali osam ciljeva usmjerenih na dokidanje siromaštva do 2015. godine. Unatoč naporima s početka 2000-ih godina, mnogobrojni problemi tek čekaju svoje rješenje.

Ciljevi održivog razvoja upravo stoga odlaze nekoliko koraka dalje od prvotnih napora te se usredotočuju na uzroke siromaštva i univerzalnu potrebu za razvojem koja će u jednakoj mjeri odgovarati svim ljudima i dijelovima svijeta. Ciljevi održivog razvoja kreirani su kako bi se uspješno dovršilo ono što su započeli Milenijski ciljevi, na način da nitko ne bude isključen. U kolovozu 2015. godine, 193 su se zemlje usuglasile oko sljedećih sedamnaest ciljeva i njihovih 169 pridruženih ciljeva, a trajat će do 2030. godine.


Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima

Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu

Cilj 3. Zdravlje – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija

Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja

Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke

Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve

Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve

Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve

Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost

Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država

Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim

Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje

Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica

Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj

Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti

Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama

Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj

CILJ 3: Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje svih ljudi, svih životnih dobi

Od izrade Milenijskih razvojnih ciljeva do danas, postignuti su povijesni rezultati na smanjenju mortaliteta djece, unapređenja zdravlja porodilja i borbe protiv HIV-a/ side, malarije i drugih bolesti. Od 1990. godine do danas, na globalnom nivou, broj djece koja su umrla od bolesti koje se mogu spriječiti smanjen je za više od 50%. Mortalitet rodilja također je pao za više od 45% na svjetskom nivou. Broj novo zaraženih HIV virusom pao je za 30% u razdoblju od 2000. do 2013. godine, a od malarije je spašeno više od 6,2 milijuna života. Umiranje se može izbjeći prevencijom i liječenjem, zdravstvenom edukacijom, zaštitom spolnog i reproduktivnog zdravlja. Ciljevima održivog razvoja odvažno je preuzeta obaveza iskorjenjivanja epidemije side, tuberkuloze, malarije i drugih zaraznih i ostalih vrsta bolesti do 2030. godine. Cilj je postići univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom i svima osigurati valjane i efikasne lijekove i cjepiva. Podrška istraživanju i razvoj cjepiva predstavljaju suštinski dio ovog procesa, uz opskrbljenost lijekovima po pristupačnoj cijeni.

PODCILJEVI

3.1. smanjiti globalni omjer smrtnosti majki na manje od 70 na 100.000 živorođenih
3.2. okončati smrtne slučajeve koji se mogu spriječiti kod novorođenčadi i djece mlađe od 5 godina.
3.3. okončati epidemije AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zanemarenih tropskih bolesti, te nastaviti borbu protiv hepatitisa, bolesti koje se prenose vodom i ostalih zaraznih bolesti.
3.4. smanjiti za jednu trećinu broj prijevremenih smrtnih slučajeva od nezaraznih bolesti kroz prevenciju i liječenje i promovirati mentalno zdravlje i blagostanje.
3.5. Pojačati prevenciju zloupotrebe supstanci i liječenje posljedica takve zloupotrebe, što obuhvaća i zloupotrebu opojnih droga i štetnu upotrebu alkohola.
3.6. na globalnom nivou prepoloviti broj smrtnih slučajeva i ozljeda do kojih dolazi u prometnim nesrećama.
3.7. osigurati univerzalni pristup uslugama koje se odnose na spolnu i reproduktivnu zdravstvenu zaštitu (između ostalog i uslugama za planiranje obitelji, informiranje i obrazovanje), kao i integriranje pitanja reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe.
3.8. Postići univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom, uključujući zaštitu od financijskog rizika, dostupnost kvalitetnih osnovnih usluga iz područja zdravstvene zaštite i dostupnost sigurnih, djelotvornih, kvalitetnih i jeftinih osnovnih lijekova i cjepiva za sve.
3.9. značajno smanjiti broj smrtnih slučajeva i oboljenja od opasnih kemikalija, odnosno od onečišćenja zraka, vode i tla.
3.A. Pojačati primjenu Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana u svim zemljama, na odgovarajući način.
3.B. Podržati istraživanja i razvoj cjepiva i lijekova za zarazne i nezarazne bolesti koje primarno pogađaju zemlje u razvoju, osigurati dostupnost jeftinih osnovnih lijekova i cjepiva (u skladu s Deklaracijom iz Dohe o Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS) i javnom zdravlju, kojom se potvrđuje pravo zemalja u razvoju da u potpunosti koriste odredbe Sporazuma o
trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva koje se odnose na fleksibilnost u pogledu zaštite javnog zdravlja) i, posebno, osigurati univerzalnu dostupnost lijekova.
3.C. Značajno povećati financiranje u području zdravstva, kao i zapošljavanja, obuke i zadržavanje zdravstvenih radnika u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama i malim otočnim zemljama u razvoju.
3.D. Ojačati kapacitete svih zemalja, a posebno zemalja u razvoju, za rano upozoravanje, smanjivanje rizika i upravljanje nacionalnim i globalnim zdravstvenim rizicima.

Izvor: 17 ciljeva održivog razvoja – IDOP

Podijelite blog