Jeste li znali da je četvrti cilj održivog razvoja – Kvalitetno obrazovanje

Blog

Cilj 4.
Osigurati uključivo i pravedno kvalitetno obrazovanje te promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

4.1. Do 2030. osigurati svim djevojčicama i dječacima besplatno, pravično i kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje u kojem će steći stvarno korisna znanja
4.2. Do 2030. osigurati svim djevojčicama i dječacima pristup kvalitetnom razvoju tijekom ranog djetinjstva, skrbi i predškolskom obrazovanju kako bi se pripremili za osnovnoškolsko obrazovanje
4.3. Do 2030. osigurati svim ženama i muškarcima jednaku dostupnost cijenom pristupačnom i kvalitetnom strukovnom i visokoškolskom obrazovanju, uključujući sveučilišno
4.4. Do 2030. znatno povećati broj mladih i odraslih koji posjeduju relevantne vještine, uključujući tehničke i strukovne, za potrebe zapošljavanja, dobre poslove i poduzetništvo
4.5. Do 2030. ukloniti nejednakosti između spolova u odnosu na obrazovanje i osigurati jednaku dostupnost svim razinama obrazovanja i strukovne izobrazbe za ranjive osobe, uključujući osobe s invaliditetom, autohtone narode i djecu u ranjivom položaju
4.6. Do 2030. osigurati da svi mladi i velik dio odraslih, i muškaraca i žena, steknu pismenost i matematičku pismenost
4.7. Do 2030. osigurati da svi učenici steknu znanje i vještine potrebne za promicanje održivog razvoja, između ostalog i putem obrazovanja za održivi razvoj i održiv način života, ljudska prava, rodnu ravnopravnost, promicanje kulture mira i nenasilja, pripadnost globalnoj zajednici i poštovanje kulturne raznolikosti i doprinos kulture održivom razvoju
4.a. Izgraditi i unaprijediti obrazovne objekte koji su prilagođeni djeci, osobama s invaliditetom i ispunjavaju zahtjeve ravnopravnosti spolova, te omogućavaju sigurnu, nenasilnu, uključivu i učinkovitu obrazovnu okolinu za sve
4.b. Do 2020. značajno globalno proširiti broj stipendija dostupnih zemljama u razvoju, posebno najmanje razvijenim zemljama, malim otočnim državama u razvoju i afričkim zemljama za upis u više škole, uključujući strukovnu izobrazbu i informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, tehničke, inženjerske i znanstvene programe, u razvijenim zemljama i drugim zemljama u razvoju
4.c. Do 2030. značajno povećati broj kvalificiranih nastavnika, kao i putem međunarodne suradnje u nastavničkoj obuci u zemljama u razvoju, posebno u zemljama u razvoju, najmanje razvijenim zemljama i malim otočnim državama u razvoju


Izvori:
Rezolucija Agenda 2030 HR – Final- 02.02.2022_.docx (live.com)
17 Ciljeva održivog razvoja – IDOP

Podijelite blog