Jeste li znali da je cilj 5. održivog razvoja – Postići ravnopravnost spolova i osnažiti sve žene i djevojčice

Blog

5.1. Ukloniti sve oblike diskriminacije svih žena i djevojčica svuda u svijetu

5.2. Ukloniti sve oblike nasilja nad svim ženama i djevojčicama u javnom i privatnom prostoru, uključujući trgovanje ženama i djevojčicama te seksualno iskorištavanje i druge oblike iskorištavanja

5.3. Ukloniti sve štetne prakse, kao što je stupanje u brak djece/s djecom, prijevremeno i prisilno stupanje u brak i žensko genitalno sakaćenje

5.4. Uzeti u obzir i vrednovati neplaćenu skrb i rad u kućanstvu putem osiguranja javnih usluga, infrastrukture i politika socijalne zaštite i putem promicanja podijeljene odgovornosti unutar kućanstva i obitelji, kako je to prikladno u nacionalnom kontekstu dotične zemlje

5.5. Osigurati ženama potpuno i efikasno sudjelovanje i jednake mogućnosti zapošljavanja na rukovodećim mjestima na svim razinama odlučivanja u političkom, gospodarskom i javnom životu

5.6. Osigurati opći pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju i reproduktivnim pravima, kako je usuglašeno u skladu s Akcijskim programom Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju i Pekinškoj platformi za akciju i završnim dokumentima njihovih revizijskih konferencija

5.a. Provesti reforme s ciljem davanja jednakih prava ženama na gospodarske resurse, kao i na pristup vlasništvu i kontrole nad zemljom i drugim oblicima vlasništva, financijskim uslugama, nasljedstvu i prirodnim resursima, u skladu s nacionalnim zakonima

5.b. Poboljšati korištenje pomoćnih tehnologija, posebno informacijske i komunikacijske, s ciljem promicanja osnaživanja žena

5.c. Usvojiti i ojačati zdrave politike i primjenjivo zakonodavstvo za promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje svih žena i djevojčica na svim razinama


Izvori:

Rezolucija Agenda 2030 HR – Final- 02.02.2022_.docx (live.com)

17 Ciljeva održivog razvoja – IDOP

Podijelite blog