Čišćenje potisnutih emocija

Potiskivanje emocija je jedan od glavnih i najčešćih obrambenih mehanizama kod čovjeka. O tome su jako puno govorili i pisali i Freud i Jung. 

Kratkoročno taj mehanizam obrane može poslužiti svojoj svrsi, no međutim dugoročno uzrokuje višestruke i fatalne probleme sa zdravljem. Potiskivanje je podloga za mentalne i fizičke bolesti i poremećaje. 

Kao art terapeutkinja bavim se profesionalno dubokim emocijama kod klijenata i proradom, procesuiranjem i čišćenjem starih i novih emocija koje su začahurene i skrivene negdje unutar našeg organizma i tijela. Sve emocije nalaze se u našem tijelu i mogu biti locirane bilo gdje. Radi se o ugodnim, neugodnim ili traumatičnim emocijama.

Osjećamo ih poput blokada, zastoja, brana, zidova unutar našeg sustava. Kroz art terapiju ove se prepreke smanjuju i nestaju, te organizam dobiva protočnost odnosno flow. 

Budući da emocije plivaju u vodi našeg tijela, te se na taj način kreću našim organizmom, sasvim je jasno i logično koliko je značajno raditi na čišćenju tih brana i blokada iza kojih se nalaze nagomilane emocije. Emocije se kreću i moraju stalno biti u pokretu. To održava zdravlje i ravnotežu ljudskog organizma.

Ukoliko se osjećate blokirano i u disbalansu, javite mi se.