O art terapiji

U Hrvatskoj je, prije 2016. godine, školovanje za art terapeuta bilo moguće samo u inozemstvu. Srećom, te godine iz Amerike i Washingtona studij se prenosi i dolazi i kod nas. Dakle, to je studij po američkom programu. Upis studija provodi se svaku drugu godinu, što znači da ja pripadam trećoj generaciji studenata i specijalizanata.

Studij je organiziran kao Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije i nastava traje dvije godine. Uključuje vikend nastavu jednom mjesečno, obaveznu praksu s ljudima i superviziju. Nakon nastave potrebno je položiti do kraja sve ispite i napisati završni specijalistički rad na određenu znanstvenu temu. Ovaj rad je znanstveni doprinos svakog specijalizanta oblasti art terapije u Hrvatskoj. Tek nakon što se odrade svi navedeni koraci, osoba može diplomirati i dobiva titulu specijalista art terapije. Web stranicu studija možete posjetiti na sljedećem linku Specijalistički studij kreativne terapije.

Zbog čega toliko mnogo volim art terapiju? Jer to je svijet u kojem ne postoje pravila i postoji samo sloboda. Sloboda je neprocjenjiva. Pomalo je neobična, čudna i otkačena, te definitivno drugačija, originalna, unikatna i autentična kao i ja sama. Zanimljiva mi je, privlačna i intrigantna te povremeno duhovita. Smatram da je svijet u kojem nema humora, igre, zabave, smijeha – duhovno siromašan i jadan. Posebno volim što art terapijski rad mogu napraviti od doslovno bilo čega što postoji oko mene. To uopće ne mora uvijek biti neki likovni materijal. Čula sam za primjer da je nekad netko slikao čokoladom kojoj je bio prošao rok trajanja. Baš duhovito! U kreativnosti i art terapiji samo nebo je granica…………

Kreativna terapija dijeli se na četiri smjera: art terapija, muzikoterapija, terapija pokretom i plesom, te dramaterapija. Nakon diplome, bit ću primarno art terapeutkinja, a budući da sam sve navedene terapije tijekom studija imala kao zasebne kolegije, sva ta nova znanja koristim u svom radu s ljudima. Bitno je naglasiti da u radu koristim i elemente muzikoterapije, pokreta, plesa i drame.

Ali to nije sve. Paralelno uz studiranje, kontinuirano se educiram i usavršavam, te skupljam znanja i alate i na raznoraznim drugim edukacijama, koje me privuku i zanimljive su mi. To mi daje veliku širinu u radu i bezbroj perspektiva i kreativnih rješenja. Otvorena sam prema svim oblicima kreativne terapije, a praksu stalnog usavršavanja nastavit ću i dalje. O kojim se dodatnim edukacijama i treninzima radi, možete pogledati ovdje na web stranici pod naslovom Moji certifikati.

Art terapija je likovna terapija. To je oblik psihoterapije koji koristi u radu sve oblike likovne umjetnosti odnosno vizualne umjetnosti. To uključuje crtanje, slikanje, modeliranje, kolažiranje, a važan dio moga rada je i rad s fotografijom (fototerapija) te videom (video terapija). U radu koristim i asocijativne karte, na kojima se nalaze umjetničke fotografije. Cilj svega toga nije umjetnost sama po sebi, nego rad na ljudskim emocijama. Umjetnost i kreativnost za to su savršeni medij.

Važno je naglasiti da autorica ovog teksta, buduća art terapeutkinja smatra kako je razlika između verbalne terapije i art terapije velika. Art terapija uključuje i verbalnu i neverbalnu terapiju. Time su kreativni terapijski procesi jako obogaćeni. Također, autorica u art terapiji ističe jaču prisutnost elementa duhovnosti upravo zbog prisutnosti umjetnosti. U verbalnoj terapiji element duhovnosti ne postoji ili ga ima vrlo malo. Bitno je istaći da je art terapija znanost i NIJE alternativa kako neki potpuno krivo misle zbog neznanja i nerazumijevanja art terapije.

U Americi se art terapija počela jako razvijati nakon drugog svjetskog rata, kao i sve ostale psihoterapijske tehnike. Ta činjenica znači da je u ovom trenutku, u Americi, art terapija jako dobro razvijena i raširena. Tamo postoje čitavi centri za kreativnu terapiju, u kojima je sve posvećeno tome.

U Hrvatskoj, art terapija je nova disciplina i takvi centri još ne postoje. Kod nas se art terapija tek počinje razvijati, zahvaljujući nama, koji art terapiju studiramo i koji smo pioniri art terapije u našoj Lijepoj našoj. Naravno, i zahvaljujući svim našim klijentima i polaznicima, koji art terapiju vole, koji osjećaju njezine benefite u svom životu i koji sva ta kreativna rješenja koja otkriju kroz art terapiju prenose u svakodnevni život. Njima art terapija donosi bogatstvo, širenje perspektive i životno zadovoljstvo. Takvih osoba u našoj zemlji treba svakim danom biti sve više da postanemo puno zdravija populacija u sadašnjosti i u budućnosti.