Edukacija i trening emocionalne pismenosti i samoregulacije

Edukacija se održava uživo, 2 puta godišnje, kada terapeutkinja odnosno trenerica emocionalne pismenosti javno objavi događaj. Tada su prijave otvorene, a rezervacija mjesta na edukaciji vrši se uplatom čitavog iznosa, koji je napisan u događaju, poštujući rok za uplatu treninga. Prijave idu putem maila.

Edukacija je dvodnevni, održava se dvije subote zaredom. Točan raspored svakog dana napisan je u događaju. Platiti i pohađati samo jedan dan, nije moguće.

Rad je interaktivan i iskustveni, u grupi i u paru. Edukacija pokriva i određeni dio teorije o emocijama, kao osnova za iskustveni rad tijekom treninga. Ovo je prilika polaznicima treninga da progovore o svojim emocijama i osjećajima. Da postanu emocionalno pismeni, što svakako pomaže čovjeku u svakodnevnom funkcioniranju.

Radi se u maloj grupi od 6 ili 7 polaznika.

Na kraju edukacije svaki polaznik dobiva u digitalnom obliku u svoj mail sandučić, potvrdu o pohađanju edukacije emocionalne pismenosti i samoregulacije.
Edukacija je za odrasle koji osjećaju potrebu za ovim znanjima, privatno ili profesionalno.

Pojam emocionalna pismenost i emocionalna nepismenost, prvi je uveo Claude Steiner, transakcijski psihoanalitičar, a tek nakon njega javlja se pojam emocionalna inteligencija. Njegova knjiga “Emocionalna pismenost” je baza i temelj nastanka ovog treninga.
Pozivam vas na emocionalno opismenjavanje!

Mini trening

Trenerica emocionalne pismenosti vodi i mini treninge u obliku radionice koja traje sat i po vremena. Mini trening je idejno zamišljen kao Uvod u trening. Ovo je iskustvena radionica na kojoj polaznici prođu kroz tri vježbe emocionalne pismenosti. Radi se u grupi i u paru. 

Kod ovog treninga općenito najvažnija je interaktivnost grupe i postići i ostvariti međusobnu konekciju polaznika. Mišljenja sam da je najbolji način učenja općenito kroz iskustvo, interakciju i međusobne emocionalne odnose.